Iepirkumi

Ugāle. Būvprojekta izstrāde Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas jaunbūvei

2017-11-07, 12.20
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ugāles vidusskolas sporta zāles – manēžas jaunbūvei Ugāles pagastā, Ventspils novadāIepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/64

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Lēmums
Iepirkums pārtraukts!    adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs tālr. 63629457, 27872765.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada 21. novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.