Iepirkumi

Tārgale. Kapu iežogojumu uzstādīšana

2012-08-09, 09.04
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta „EGLĪŠU” un „AKMEŅDZIRU” kapu teritorijas norobežojošā žoga uzstādīšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/44

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 17.09.2012.
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
(Reģ.Nr. 49001001039)

5196,90LVL

2012.gada 24.oktobrim 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Inārs Bērtulsons – tālrunis 29116929.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 21.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
 
NOLIKUMS
FOTO