Iepirkumi

Tārgale. Irbes gājēju tiltiņš

2016-09-07, 13.41
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Gājēju tilta pār Irbes upi pārbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Tārgales pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2016/63.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
   Iepirkums pārtraukts!          adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr. 29145212, 63629492, faksa nr. 63622231, e-pasts – [email protected], jautājumi par iepirkuma nolikumu.
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu  Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 63629457, 26439539.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 20. septembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
NOLIKUMS
PIELIKUMS