Iepirkumi

Tārgale. Dokupes ūdenssaimniecības rekonstrukcija

2012-06-01, 07.36
ERAF image004 Ventspils gerb
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu
   Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciemā projekta „Ventspils novada Tārgales pagasta Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/28 ERAF

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
PĀRTRAUKTS – 17.07.2012.
(piedāvājums pārsniedz finanšu resursus)

LVL

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  3.jūlijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  3.jūlijā plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
  
SKAIDROJUMI PRETENDENTIEM