Iepirkumi

Tārgale. Būvprojekts un autoruzraudzība veloceliņš Ventiņu-lībiešu

2016-08-31, 13.49
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektam Ventiņu-lībiešu gājēju un velosipēdu celiņa izbūve” posmā no 6,966 km līdz 7,356 km Tārgales pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/61

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
             adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderte -Tālr.36329459, 27870866.
 Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 13.septembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā, 10.kab.

NOLIKUMS
SHĒMA UN TEH. NOT.