Iepirkumi

Stiklu int.-p-sk. Pārtikas produktu piegāde

2012-02-07, 18.17

Ventspils gerb

    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada Stiklu speciālā internātpamatskola informē par atklātu konkursu

  „Pārtikas produktu piegāde Stiklu speciālajai internātpamatskolai”
Iepirkuma identifikācijas Nr.SSIS 2012/1

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

   

LVL

 

 
 Kontaktpersonas:
Iepirkumu komisijas locekle Gunita Braunfelde , 63630356
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  12.martam plkst.13:00, Ventspils novada  Stiklu speciālajā internātpamatskolā, grāmatvedībā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  12. martā , plkst.13:00
Ventspils novada Stiklu speciālajā internātpamatskolā , skolotāju istabā.
 
NOLIKUMS
LĪGUMA PARAUGS
Izmaiņas specifikācijā
Izmaiņas specifikācijā_Nr.2