Iepirkumi

Stikli. Patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana

2019-11-11, 08.34

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Siltumenerģijas un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”, identifikācijas Nr. VND2019/32.
Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 20. novembrim plkst. 10:00. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/29794.
Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29794