Iepirkumi

Pope. “Doktorāts” jumta renovācija

2012-02-13, 11.31
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

 Popes pagasta dzīvojamās ēkas “Doktorāts” jumta renovācija 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/8

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 23.03.2012.  SIA “BRĪZE – M”

30 446.36LVL

 21.05.2012.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists
Inārs Bērtulsons – Tālr. 29116929 (Par specifikāciju un darba apjomiem).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  28.februārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
  
NOLIKUMS
DARBU APJOMI
ATBILDES UZ PRTENDENTU JAUTĀJUMIEM