Iepirkumi

Novads.Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

2012-06-20, 12.59
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana Ventspils novada pašvaldības iestādēs 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/36

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 23.08.2012.
SIA “Elkora E”

3406,40LVL

2.mēneši

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Andris Šlangens, tālr. 63629457, 26439539 (Jautājumos par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 10.jūlijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
 
NOLIKUMS