Iepirkumi

Novads. Par produktu piegādi izglītības iestādēm

2019-11-01, 10.20

Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Gaļas un gaļas produktu piegāde Ventspils novada izglītības iestāžu vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/29.
Kontaktpersona:
Jautājumos par iepirkuma procedūru: iepirkuma speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 20010652, e-pasts: [email protected].
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 19. novembrim plkst. 10:00 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29157
Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29157.