Iepirkumi

Novads. Grants un uzlabotas grunts ceļu remonts

2020-05-13, 12.23

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Iesēdumu bedrīšu un izskalojumu remonts grants un uzlabotas grunts ceļos Ventspils novada pašvaldībā” ar identifikācijas Nr.VND2020/23.

Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs, tālrunis 29187310, e-pasts: [email protected]
Jautājumos par iepirkuma procedūru:
iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālrunis25703900, e-pasts: [email protected]

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-iepirkumu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/38640 līdz 2020. gada 26. maijam plkst. 10:00.

Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38640