Iepirkumi

Novads.Datortehnika izglītības iestādēm

2012-10-23, 11.25

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

 
Datortehnikas un interaktīvo tāfeļu piegāde Ventspils novada izglītības iestādēm 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/57

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 15.11.2012
 SIA “RELAKO”

12840.42 LVL

15.01.2013 

   
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Ventstpils novada pašvaldības IT speciālists Kaspars Lašinskis, tālr. 29289073 (par specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 6.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS
 
INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM (portatīvo datoru specifikācijas precizējums)