Iepirkumi

Izglītība.Pārtikas produktu piegāde

2012-05-29, 13.12
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

 Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par pārtikas produktu piegādi Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/27

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

27.09.2012. –par 1.;2.;6.;7. daļu
27.09.2012. -par 4., 5. daļu
SIA “Miesnieks”

SIA “Matss” 

LVL

 

 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Ventspils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča, tālr. 29167302 (Par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  11.jūlijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  11.jūlijā plkst.10:00,
Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS