2015

Pārtraukti Lielās ielas rekonstrukcijas darbi Piltenē

2015-02-27, 09.48
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ Projekts „Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Ventspils novada Piltenē” (Vienošanās  Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/008/021).   2015.gada janvāra mēnesī Piltenes Lielās ielas rekonstrukcijas  darbi apstājās, jo klimatiskie apstākļi neļāva tos veikt. Mainoties laika apstākļiem, tiks turpināti brauktuves seguma izbūves darbi, uzstādītas satiksmes organizācijas zīmes, atjaunotas caurtekas, izbūvēti vājstrāvas tīkli. Objektu plānots nodot …  Lasīt vairāk >

Demorai iegādāti treniņu šķēršļi

2015-02-18, 14.13
  Tārgales pagastā realizēts projekts „Zirgu treniņu šķēršļu iegāde JSK Demora” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstība stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2. aktivitātē, rīcībā Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem, ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus un drošus zirgu un jātnieku sporta treniņus.     Problēma bija nolietojušies un ES …  Lasīt vairāk >