Stiklu skolēni Latvijas Etnogrāfiskajā muzejā

Stiklu skolēni Latvijas Etnogrāfiskajā muzejā

2019-05-29, 09.21

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Stiklu skolas skolēni apmeklēja Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Pirms došanās uz muzeju, ar skolēniem notika pārrunas par to, kas ir “brīvdabas muzejs”, jo lielākā daļa skolēnu apmeklēja to pirmo reizi.
Pasākumā iegūtā informācija noderēs tādos mācību priekšmetos kā Latvijas vēsture, sociālās zinības, latviešu literatūra. Skolēni papildināja prasmi sadarboties pāros un grupās, klausīties un līdzdarboties.

Tika atsvaidzinātas zināšanas par Latvijas novadiem, kultūru un sadzīvi 18.gs.
Bija iespēja piedalīties divās nodarbībās, gids skolēnus sadalīja divās grupās ar interesantu un jautru jautājumu palīdzību. Viena grupa devās uz “Piena darbnīcu” , otra uz “Ganu spēlēm”.
“Piena darbnīcā” muzeja pārstāve iepazīstināja ar traukiem, krūzēm un kubliem, kādus izmantoja senie latvieši. Pēc tam stāstīja par sviesta gatavošanas procesu, vienlaicīgi pārbaudot skolēnu zināšanas par pienu un tā izcelsmi. Prieks, ka mūsu skolēni prata atbildēt uz daudziem jautājumiem. Bija iespēja pašiem izbaudīt sviesta kulšanas procesu kā senos laikos no sākuma līdz gatavai produkcijai: skolēni ar pienmašīnas palīdzību atdalīja pienam krējumu un vājpienu, pēc tam iegūto krējumu lika koka sviesta ķērnē un sakūla sviestu. Noslēgumā abas grupas nobaudīja pagatavoto sviestu uz darbinieku pašceptās rupjmaizes.
Otrā grupa pa meža taku nonāca līdz Lībiešu lauku sētai. Gids uzdeva jautājumus par visām ēkām šajā sētā. Atbildēt bija grūti, jo mūsdienās tādas ēkas nav tik bieži sastopamas. Skolēni uzzināja kā senie latvieši pirmssākumos turēja bites un ieguva medu, kāda nozīme bija klētij, ko tajā glabāja. Tālāk sākās īsta jautrība, gids iepazīstināja ar senajām ganu rotaļām, ko bērni spēlēja agrākos laikos: „Cūciņas dzīšana”, „Pīpes sišana”, „Krupja mešana”, staigāšana ar „Ķekatām”, “Jāšana ar koka zirgu”. Bērni piedalījās ar lielu interesi, aizrautību, skaļiem smiekliem un prieku.
Nodarbības bija praktiskas, izzinošas, jautras, bērniem tika dota iespēja darboties.
Noslēgumā gide abas grupas iepazīstināja ar seno latviešu dzīvi Kurzemes sētā un Zvejnieku mājā, tika sīki izstāstīts par katru priekšmetu, kur un kā to lietoja senie latvieši. Zvejnieku mājā skolēni paši varēja izmēģināt graudu malšanu ar dzirnakmeņiem.

Skolēnu atsauksmes bija ļoti pozitīvas. Dažas no tām:
Daniels: “Ļoti interesanti bija uzzināt, kā senos laikos dzīvoja cilvēki, kā bērni pavadīja brīvo laiku ar rotaļām – bez interneta un mobilajiem telefoniem.”
Rihards: “Es uzzināju, kā no piena iegūst sviestu, bija ļoti interesanti.”
Adelīna: “Patika sviesta taisīšana, patika Kurzemes sētas mājas, interesanti bija uzzināt, kā dzīvoja cilvēki senos laikos.”
Aina: “Es gribētu vēlreiz aizbraukt.”
Artūrs: “Tā tik bija jautrība!”
Šī ekskursija bija viena no labākajām un izzinošākajām ekskursijām pēdējā laikā.

Una Bērente