Piltenē aprīkota trenažieru zāle

Piltenē aprīkota trenažieru zāle

2019-11-21, 09.28

Projekta “Mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai Piltenē” Nr. 19-08-AL17-A019.2203-000004 ietvaros Piltenes vidusskolas telpās Piltenē, Lielā ielā 13 ar atsevišķu ieeju ir noslēgusies publiski pieejamās trenažieru zāles ar 17 trenažieru un vingrošanas rīku vienībām aprīkošana – visi trenažieri ir piegādāti un uzstādīti.

Zāle būs atbilstoša plašas mērķa grupas interesēm – dažādu disciplīnu sportistiem, dažādām vecuma grupām un fiziskās sagatavotības līmeņiem sākot no iesācējiem līdz profesionāļiem, no bērniem līdz senioriem.
Trenažierus piegādāja UAB “Metausta” par kopējo summu 17 094,55 eiro, no kuriem 9 412,04 eiro līdzfinansē ELFLA, bet 7 682,51 eiro ir Ventspils novada pašvaldības līdzekļi.
Aicinām sekot līdzi informācijai par gaidāmo trenažieru zāles atklāšanas pasākumu!