Noslēgts līgums par trenažieru iegādi

Noslēgts līgums par trenažieru iegādi

2019-08-08, 08.12

Projekta “Mūsdienīga vingrošanas aprīkojuma iegāde fizisko aktivitāšu veicināšanai Piltenē” ietvaros 2019. gada 29. jūlijā Ventspils novada pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar UAB “Metausta” (Lietuva) par sporta aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu Lielā ielā 13, Piltenē. Publiski pieejamā trenažieru zāle ar 17 trenažieru un vingrošanas rīku vienībām būs atbilstoša plašas mērķa grupas interesēm – dažādu disciplīnu sportistiem, dažādām vecuma grupām un fiziskās sagatavotības līmeņiem sākot no iesācējiem līdz profesionāļiem, no bērniem līdz senioriem. Aprīkojums tiks uzstādīts pašvaldībai piederošās telpās – Piltenes vidusskolas sporta zāles piebūvē ar atsevišķu ieeju.
Līguma kopējā summa sastāda 17 094,55 eiro, no kuriem 9 412,04 eiro līdzfinansē ELFLA, bet 7 682,51 eiro ir Ventspils novada pašvaldības līdzekļi.