Konkurss Būvvaldes būvinspektora amatam

Konkurss Būvvaldes būvinspektora amatam

2021-08-02, 11.46

Ventspils novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000052035) izsludina konkursu Ventspils novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektora amatam.
Dokumenti ar norādi Būvinspektora amata konkursam jāiesniedz līdz 2021. gada 25. augusta plkst. 12.00:
1. nosūtot pa pastu adresātam: Ventspils novada pašvaldība, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601;
2. iesniedzot personīgi slēgtā aploksnē, ievietojot to pie ēkas ārdurvīm novietotajā pastkastē, Ventspils novada pašvaldībā, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601;
3. nosūtot uz e-pastu:  [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Tālr. uzziņām 29154788.

 Prasības pretendentiem/-ēm:

 • II līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai I līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnē būvniecības jomā;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikta un spēkā esoša reģistrācija būvinspektoru reģistrā;
 • darba pieredze būvinspektora amatā;
 • normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā, kā arī Administratīvā procesa likuma izpratne;
 • teicamas MS Office programmatūras un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
 • prasme veikt plaša apjoma informācijas analīzi un strādāt patstāvīgi;
 • prasme strādāt komandā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu informācijas apriti, ar Būvvaldes darbību saistītu pakalpojumu sniegšanu apmeklētājiem;
 • lietot Būvniecības informācijas sistēmu – BIS, ievadīt visu nepieciešamo informāciju, kas paredzēta Būvvaldes darbības nodrošināšanai;
 • kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu novadā;
 • veikt pārbaudes būvobjektos;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • apsekot būvniecības objektus un sastādīt atzinumus par tiem;
 • sagatavot un ierosināt administratīvo procesu uzsākšanu par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu;
 • izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus un sniegt uz tiem atbildes;
 • konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem;
 • sagatavot un izsniegt būvatļaujas.

 Pretendentiem jāiesniedz:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • informācija par spēkā esošu reģistrāciju būvinspektoru reģistrā.

Piedāvājam:

 • profesionālās pilnveides un apmācību iespējas;
 • normālo nedēļas darba laiku;
 • mēnešalgu 1479.00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

! Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, Ventspils novada pašvaldība informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils novada pašvaldība, kontaktinformācija: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, e-pasts: [email protected], tālr. 63629450.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ventspils novada pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnovads.lv, klātienē Ventspils novada pašvaldības Personāla nodaļā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, vai rakstot uz e-pastu: [email protected].