Īstenots piekrastes apsaimniekošanas projekts

Īstenots piekrastes apsaimniekošanas projekts

2021-10-11, 14.40

Ventspils novada pašvaldība 2021. gada 7. jūnijā parakstīja sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” par nacionālās nozīmes projekta Nr.1-08/44/2021 “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” darba uzdevumu realizāciju no pieejamā Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansējuma līdzekļiem.

Guntara Reķa un Mārča Laksberga foto

Projekta mērķis bija īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas daudzveidību.
Ventspils novada projekta uzdevums bija veikt piekrastes joslas apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, Užavas un Jūrkalnes pagastā no 2021. gada 1. maija līdz 1. oktobrim.

Lai īstenotu projektu, Ventspils novada pašvaldība noslēdza darba līgumus ar piecām personām par regulāru atkritumu savākšanu no 1. maija 30. septembrim, atkritumu savākšanas nodrošināšanai tika nopirkts darba apģērbs, cimdi un atkritumu maisi. Tika iegādātas un uzstādītas informatīvās zīmes “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”, kā arī nopirkts impregnēšanas līdzeklis pludmalē izvietoto koka atkritumu urnu apstrādei pret nelabvēlīgu laikapstākļu ietekmi.
Sadarbībā ar Ventspils Labiekārtošanas kombinātu tika nodrošināta atkritumu konteineru noma un apkalpošana. Projekta gaitā savākti 168 m3 dažāda veida atkritumu, kas ir par 42 m3 vairāk nekā pagājušā gada sezonā. Ventspils novada pašvaldībai piešķirtais LVAF finansējums bija 26 998,95 eiro.