Iepazīst aizraujošas profesijas – ķīmiķis un aktieris ķīmiķis

Iepazīst aizraujošas profesijas – ķīmiķis un aktieris ķīmiķis

2019-05-29, 10.37

22. maijā Piltenes vidusskolas, Tārgales un Užavas pamatskolas skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā iepazinās ar aizraujošām profesijām – ķīmiķis un aktieris ķīmiķis. Ja pirmā profesija likās saprotama, tad ko var darīt aktieris ķīmiķa profesijā bija pirmais jautājums, kuru uzdeva skolēni.

Pasākuma laikā viņi tika iepazīstināti ar profesiju aizkulisēm, ar to, kur profesionāļi mācījušies, niansēm, kas varētu palīdzēt jauniešiem nākotnē pieņemt prātīgu izvēli, balstoties uz savam spējām, vēlmēm, un visbeidzot par to, kā darbinieki nonākuši pie idejas strādāt uzņēmumā “Laboratorium”.
Interesanti un saistoši visu vecumu jauniešiem bija tas, ka nemitīgi zinātnieku stāstījumi tika papildināti ar dažādiem eksperimentiem. Pēc pasākuma vienaldzīgo nebija, daži pat pacentās iegūt individuālus selfijus, citi taujā pēc telefona numuriem un iespēju vēlreiz satikties, lai tuvāk iepazītu ķīmijas zinātni. Vienaldzīgo nebija arī aktieru jomā, jo tika rādīti dažādi eksperimenti no kino aizkulisēm – sprādzieni, asiņojošas brūces, rīta kafija, bez kuras neiztiek neviens zinātnieks un neviens aktieris. Paldies abiem zinātniekiem, kuri pamodināja skolēnos interesi!

PKK Eva Zeltzaķe