Iekārtoti astoņi grupu dzīvokļi 

Iekārtoti astoņi grupu dzīvokļi 

2021-07-30, 08.48

Ugālē, Rūpnīcas ielā 6, piecstāvu nama ēkas pirmajā un otrajā stāvā izveidoti grupu dzīvokļi astoņām personām. Paredzams, ka pirmie iedzīvotāji tajos iekārtosies septembrī. Vispirms četri, bet tad jau pamazām viņiem pievienosies arī pārējie īrnieki.

Ventspils novada pašvaldība iesaistījās Kurzemes plānošanas reģiona apstiprinātā deinstucionalizācijas plāna īstenošanā, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi un nepieciešamās infrastruktūras attīstību Kurzemē. Tika izstrādāts projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Ventspils novada Ugāles pagastā” (Ventspils novada pašvaldība 2019. gada 16. decembrī noslēdza vienošanos 9.3.1.1./19/I/002 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru). Rūpnīcas ielas 6 nama pirmajā stāvā izveidoti pieci, otrajā stāvā – trīs dzīvokļi, papildus pirmajā stāvā, apvienojot divas telpas, iekārtota koptelpa. Pašvaldības algots sociālais darbinieks tajā sniegs dažāda veida individuālas konsultācijas, piemēram, par budžeta plānošanu, darba meklējumiem, interesantām brīvā laika pavadīšanas iespējām u.c. “Mēs esam izremontējuši un iekārtojuši dzīvokļus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuri paši var sevi aprūpēt. Vēlamies, lai šo pakalpojumu, pirmkārt, saņem Ventspils novada iedzīvotāji, bet varam piesaistīt cilvēkus arī no citām pašvaldībām. Dzīvokļi pirmajā stāva ir piemēroti personām ar kustību traucējumiem,” stāsta novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, piebilstot, ka ēkas dienvidu fasādē visu piecu stāvu augstumā izbūvēts pacēlājs. Tas noderēs arī senioriem, kuriem piedāvās dzīvot Rūpnīcas ielā 6, jo mājā ir ap 20 brīvu dzīvokļu – tie pieder pašvaldībai. “Mūsu iecere šajā namā ir sniegt palīdzību visiem, kuriem tas ir nepieciešams, bet kuri nav jāievieto sociālās aprūpes iestādēs. Pašvaldība drīz remontēs dzīvokli pirmajā stāvā, lai tajā varētu dzīvot cilvēks ar kustību traucējumiem, kurš pārvietojas ratiņkrēslā. Lai pirmā un otrā stāva gaiteņiem būtu vizuāli pievilcīgs skats, tika nomainītas durvis visiem, ne tikai grupu dzīvokļiem,” norāda domes priekšsēdētājs.

Grupu dzīvokļi ir gaiši un ērti, turklāt, pateicoties projektā piešķirtajam finansējuma, katrs dzīvoklis ir mēbelēts, nopirkti aizkari, paklāji, gultas veļas komplekti, segas, spilveni, trauki utt. Savukārt koptelpā būs pieejama ne tikai veļas mazgājamā mašīna ar veļas žāvētāju, bet arī televizors. Ventspils novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Inta Rudbaha skaidro, ka jau 2017. gadā tika aptaujātas personas ar viegliem vai vidējiem garīga rakstura traucējumiem, lai saprastu, cik liela ir interese par grupu dzīvokļiem. Pagaidām ir zināms, ka tos varētu izmantot četri cilvēki, bet tiks uzrunāti arī citi. Inta Rudbaha uzsver, ka līdz šim Rūpnīcas ielas 6 jaunie īrnieki dzīvoja ģimenēs, tāpēc viņiem ir jāpierod pie tā, ka tagad nāksies saimniekot patstāvīgi. Tiesa, dienas laikā viņiem būs pieejama sociālā aprūpētāja un sociālā darbinieka palīdzība, bet šie speciālisti rosinās pašiem mācīties plānot savu laiku un budžetu, arī meklēt darba iespējas. “Šāds projekts ir nozīmīgs. Jo vairāk tāpēc, ka sabiedrībai jāiet viens solis uz priekšu, lai pieņemtu cilvēkus ar garīgās attīstības traucējumiem. Prieks, ka šī situācija pamazām mainās uz labo pusi,” teic Inta Rudbaha. Sociālā darbiniece Sandra Citoviča ir gandarīta, ka grupu dzīvokļu īrnieki varēs dzīvot patīkamā vidē un viņiem būs drošības sajūta, jo ikdienā līdzās būs aprūpētājs: “Šie cilvēki varēs brīvi pārvietoties un aizbraukt uz pilsētu vai saviem pie saviem tuviniekiem. Komunikācija netiks liegta. Savukārt ciemos uz Ugāli varēs braukt vecāki vai citi radinieki.”

Būvdarbus objektā veica SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “BaltLine Globe”, bet autoruzraudzību – SIA “JOE”. Projekta kopējās izmaksas ir 423 310,79 eiro, tostarp Eiropas Reģionālā attīstības fonda daļa ir 217 584,77 eiro, pašvaldības finansējums – 191 653,47 eiro, valsts budžeta finansējums – 4606,07 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 9466,48 eiro.

Aleksandra Hmeļņicka foto