Ģimeņu sporta diena

Ģimeņu sporta diena

2019-10-10, 08.16

Eiropas Sociālais fonds, projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/054 “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ” 22. oktobrī plkst. 10:00 organizē pasākumu novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem un vecākiem Puzes pamatskolas sporta laukumā vai sporta zālē (lietus gadījumā). Adrese: Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613.
Pasākuma mērķis:
• Veicināt pirmsskolas un ģimenes pozitīvu sadarbību, iesaistot vecākus un citus ģimenes locekļus, saturīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs brīvā dabā kopā ar pirmsskolas vecuma bērniem.
• Sekmēt veselīgu, sportisku dzīvesveidu, veicinot bērnu labizjūtu un pozitīvu priekšstatu par izzinošām un sportiskām aktivitātēm komandā.

Sporta laukuma teritorijā būs 10 pieturas ar nosaukumiem, kurā ģimeņu komandas varēs darboties 7 minūtes un tad doties pie nākamās pieturas.
Aktivitātēs tiks iekļautas kustību rotaļas, dažādi veiklības uzdevumi ar izzinošiem elementiem.

Pasākumu vadīs biedrības “FITOMEN” sportisti, sadarbībā ar pirmsskolas pedagogiem un Izglītības pārvaldes metodiķi R. Krauli.