Darbība notiek Skolas un Kuldīgas ielā

Darbība notiek Skolas un Kuldīgas ielā

2019-09-18, 09.53

Ventspils novada pašvaldības darbinieki tagad strādā un apmeklētājus pieņem divās vietās – Skolas ielā 4 un Kuldīgas ielā 3. Skolas ielā 4 joprojām atrodas domes vadība, pašvaldības izpilddirektors, Personāla daļa, Saimniecības nodaļa, sabiedrisko attiecību speciālisti, Apmeklētāju pieņemšanas centra un Juridiskās nodaļas darbinieki, arī Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, Nekustamo īpašumu nodaļa un Būvvalde, arī Kanceleja, Kultūras nodaļas vadītāja.

Savukārt Kuldīgas ielā 3 strādā Izglītības pārvaldes, Finanšu nodaļas, Iepirkumu nodaļas, Informāciju tehnoloģiju nodaļas, Komunālās nodaļas, Attīstības nodaļas, Nodokļu nodaļas, Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbinieki. Sociālā dienesta vadība atrodas Piltenē, Lielajā ielā 2a, bet Bāriņtiesas vadība – Tārgalē, pagasta pārvaldes ēkā. Informācija par darbalaiku un apmeklētāju pieņemšanas laikiem atrodama Ventspils novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ventspilsnovads.lv.