Aicina pieteikt kandidātus darbam novada Vēlēšanu komisijā

Aicina pieteikt kandidātus darbam novada Vēlēšanu komisijā

2021-07-06, 09.53

Līdz 2021. gada 2. augusta plkst. 17.00 var iesniegt pieteikumus darbam Ventspils novada Vēlēšanu komisijā, kuras personālsastāvs tiks apstiprināts 2021. gada 26. augustā Ventspils novada domes sēdē. Komisijas locekļu kandidatūras pieteikums ir iesniedzams Ventspils novada pašvaldības kancelejā – Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam Ventspils novada Vēlēšanu komisijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, attiecīgās domes deputātiem, kā arī vēlētāju grupām, kuru sastāvā ir vismaz 10 balsstiesīgi Latvijas pilsoņi.

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Saskaņā ar likuma “Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 8. pantu – pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.