Usmā notiks projekta partneru tikšanās

Usmā notiks projekta partneru tikšanās

2017-10-31, 09.13

   8.-9. novembrī Ventspils novada Usmas pagastā SPA Hotel Usma notiks projekta UNIGREEN partneru tikšanās, kā ietvaros tiks apspriestas projektā plānotās aktivitātes, līdzšinējais veikums, kā arī darba grupu vizītes uz Vasenieku purva laipu, Usmas ezeru un Kuldīgu. Ventspils novada pašvaldību sanāksmē pārstāvēs Usmas pagasta pārvaldes vadītājs Gendrihs Šķesters.

   Projekta mērķis ir, ar Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu, veicināt dabas tūrisma attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, uzlabojot infrastruktūras un tūrisma produktus, tai skaitā pielāgojot tos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
   Pateicoties dabas daudzveidībai, ainavām, tīrai un drošai videi, Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem raksturīgs labs tūrisma attīstības potenciāls. Lai to izmantotu pierobežas reģionu attīstības veicināšanai, t.sk. uzņēmējdarbības attīstībai, ir uzsākta projekta “DABAS TŪRISMS VISIEM (UniGreen)” LLI-010 īstenošana, lai sekmētu ilgtspējīgu tūrisma attīstību, palielinot apmeklētāju un nakšņošanas skaitu reģionos.
   Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions. Tajā piedalās kopā sešas Kurzemes novada pašvaldības (Durbes novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība un Ventspils novada pašvaldība), viena Lietuvas rajona pašvaldība (Kretingas rajona pašvaldības administrācija) un trīs Lietuvas nacionālie un reģionālie parki (Aukštaitijas Nacionālā parka un Labanoras Reģionālā parka direkcija, Biržu Reģionālā parka direkcija un Žemaitijas Nacionālā parka direkcija).
   Projekta realizācijā paredzētas divas galvenās komponentes – dabas objektu infrastruktūras attīstības pasākumi (celtniecība, rekonstrukcija, labiekārtošana) un kompetences pilnveides un mārketinga pasākumi (vides gidu un tūrisma speciālistu apmācības, semināru un konferenču organizēšana par dabas objektu infrastruktūras un tūrisma produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mārketinga aktivitātes informācijas izplatīšanai par dabas tūrisma iespējām gan vietējiem, gan ārvalstu ceļotājiem, t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).
   Projekta īstenošanas rezultātā 2 gadu laikā Ventspils novada Usmas pagastā tiks izveidota dabas taka pie Usmas ezera, kā arī uzstādīts apmeklētāju skaitītājs. Ierasti dabas tūrismu, vienlaicīgi ar dabas skatu baudīšanu, asociējam ar aktīvu darbību – iešanu, kāpšanu, velobraukšanu, laivošanu utml. Šim mērķim tiek ierīkotas dabas takas un tiek veikti citi teritorijas labiekārtošanas darbi, kas, lielākoties, ir vērsti uz dabas objektu vispārējas pieejamības nodrošināšanu aktīvajiem ceļotājiem, nereti aizmirstot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Rezultātā dabas objektu pieejamība šai sabiedrības daļai ir ierobežota. Tūrisma industrija mūsdienās saskaras ar izaicinājumu kā pielāgot dabas tūrismu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un kā veicināt šo sabiedrības daļu iesaistīties dabas tūrisma aktivitātēs. Līdz ar to īpaši jāizceļ, ka nozīmīga daļa projekta aktivitāšu vērsta uz dabas objektu infrastruktūras un tūrisma produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un to iesaistes veicināšanu dabas tūrisma aktivitātēs.
Par publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.