Slēgs līgumu par Usmas dabas takas izbūvi

Slēgs līgumu par Usmas dabas takas izbūvi

2018-09-18, 12.13
  Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-010 “Dabas tūrisms visiem” UniGreen ietvaros ir paredzēta personām ar kustību traucējumiem, kā arī senioriem, ģimenēm ar maziem bērniem u.c. viegli pieejamas, draudzīgas dabas takas izbūve Ventspils novada Usmas ezera krastā.
   Kāpēc ir svarīgi veicināt dabas tūrisma pieejamību ikvienam, un ko no tā varam iegūt? Saskaņā ar statistikas datiem, Latvijā ik gadu palielinās cilvēku skaits ar invaliditāti. Palielinās arī senioru skaits. Tāpat nedrīkst aizmirst par dabas tūrisma iespēju nodrošināšanu ģimenēm ar bērniem, kas arī sastāda nozīmīgu sabiedrības daļu un kuru piekļuvi dabas objektiem nereti ierobežo bērnu ratiņi, kā arī cilvēkiem ar īslaicīgām traumām.
   Dabas tūrisma pieejamības veicināšana ir ne tikai sociāla rakstura jautājums, jo ieguvēji no atbilstoši pieejamu un labiekārtotu dabas tūrisma objektu, tūrisma produktu un pakalpojumu attīstības ir arī uzņēmējdarbības sektora pārstāvji – jo īpaši tūrisma uzņēmēji – kempingu un viesu namu īpašnieki, kas ap Usmas ezeru koncentrējas lielā skaitā. Pieejamība ikvienam veicina vispārējas dzīves kvalitātes uzlabošanos.
   Tūrisma industrija mūsdienās saskaras ar izaicinājumu, kā pielāgot dabas tūrisma objektus, tūrisma produktus un pakalpojumus visiem cilvēkiem, neatkarīgi no vecuma, izskata un spējām dzirdēt, redzēt, just un pārvietoties. UniGreen projekts ir mazs, bet nozīmīgs solis dabas tūrisma pieejamības izaicinājumu risināšanas kontekstā Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos un nozīmīga daļa projekta aktivitāšu vērsta uz dabas objektu infrastruktūras un tūrisma produktu un pakalpojumu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un to iesaistes veicināšanu dabas tūrisma aktivitātēs.
   Lai īstenotu iecerēto, 2018. gada 4. septembrī Ventspils novada domes Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu dabas takas izbūvei Usmas pagastā pie Usmas ezera slēgt līgumu ar SIA “PREMIUM PROPERTIES” par piedāvāto līgumcenu 36 167,86 eiro (bez PVN). Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, var plānot, ka dabas taka savus pirmos viesus sagaidīs jau šī gada nogalē.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.