Koncertlekcijas mūsu  “Skolas somā”

Koncertlekcijas mūsu  “Skolas somā”

2022-01-10, 08.01

Popes skolas skolēni 1. pusgadā uzsāka sadarbību ar SIA Framest Music un gan novembrī, gan decembrī attālināti apmeklēja divas koncertlekcijas.
Valsts svētkos klausījāmies “Atmodas dziesmas”. Skolēni nokļuva Atmodas laika gaisotnē, vēroja Baltijas ceļa demonstrāciju, sekoja līdzi Latvijas trešās atmodas notikumiem. Saviļņojošs bija Dziesmu svētku kopkora dziedājums, kas atklāja mūsu tautas lielo dziesmas  un kopības spēku. Skolotājas, klausoties dziesmas  un skatoties video, atgriezās savā jaunībā.

Īpaši šī koncertlekcija patika vecāko klašu skolēniem, jo , aizpildot pievienoto anketu par pasākumu, bija jāatceras dzirdētās dziesmas, jāizsaka savs viedoklis par Atmodas laiku, jāpārdomā, ko katram nozīmē dzīvot brīvā Latvijā.

Ieskats dažos jautājumos (atbild 7. klases skolēni).
Vai tev zināms kāds, kurš piedalijās “Baltijas ceļš”organizētajā demonstrācija?
* Jā, mans opis, viņš par to man daudz stāstījis.
* Man šķiet, ka mans tētis, bet es vēl pārjautāšu.
*  Jā, mana ome.
*  Esmu redzējis tikai filmas par barikādēm, bet opis tur bija.

Ko tev nozīmē dzīvot brīvā Latvijā?
* Varu dzīvot bez bailēm kopā ar saviem tuviniekiem.
* Dzīvot droši.
* Varu dzīvot mierīgi un saticīgi, negribētu dzīvot zemē, kur jābaidās par savu dzīvību.

Decembrī koncertlekciju “Ziemassvētku pasakas” par savu visairāk atzina jaunāko klašu skolēni.  Taču arī lielie ar prieku skatījās gan filmu, gan multfilmu fragmentus, gan klausījās populārās Ziemassvētku dziesmas.

Atziņas pēc pasākuma:
Mums ļoti patika sirsnīgās pasakas un dziesmas, kas palīdzēja klasē ienest svētku noskaņu, dažas dziesmas kopā arī dziedājām.( 4. klases skolēni un audzinātāja).
*Man patika stāsts par kurpnieku un dziesma par piparkūkām.
*Man patika, cik līksmi un priecīgi solists dziedāja un stāstīja pasakas.
*Man patika Ziemassvētku noskaņas.
* Nebija nekas, kas man nepatika. ( 6. klases skolēnu atziņas).

Laikā, kad mēs nevaram apmeklēt pasākumus klātienē, ir ļoti nozīmīgi, ka varam kopā nokļūt mūzikas, kino, vēstures pasaulē, lai arī tas notiek uz ekrāna. Otrajā pusgadā esam jau saņēmuši jaunu šīs apvienības piedāvājumu” Es mīlu tevi, Latvija!”  un ceram, ka arī tas būs tikpat aizraujošs ceļojums.

Projekta “Latvijas skolas soma” koordinatore Linda Kiršteine