Latvijas partneri tiekas projekta uzsākšanas sanāksmē

Latvijas partneri tiekas projekta uzsākšanas sanāksmē

2017-10-26, 12.49

  Ventspils novada pašvaldība ir viena no 14 projekta “Baltijas jūras reģions kā makšķerēšanas tūrisma galamērķis un tā attīstība, veicināšana un ilgtspējīga pārvaldība” jeb RETROUT (Nr. R065) partneriem. No Latvijas projektā vēl piedalās Kurzemes Plānošanas reģions (Latvija) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (Latvija). Ventspils novada pašvaldība projektā īstenos demonstrāciju projektu Jūrkalnes pagasta Rīvas upē, kur tiks veidots zivju ceļš taimiņu, zušu un nēģu populācijas atjaunošanās nodrošināšanai.

20171025 113009
20171025 113212

   Lai sekmīgi īstenotu projekta aktivitātes, 2017. gada 25. oktobrī Rīgā, Kurzemes Plānošanas reģiona telpās notika Latvijas partneru tikšanās, piedaloties Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Guntaram Reķim, pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītājai Evitai Roģei, kā arī BIOR pārstāvjiem (Jānis Birzaks, Kaspars Abersons, Ance Fokerote) un Kurzemes Plānošanas reģiona pārstāvjiem (Edvīns Drigins, Zane Gaile, Aiga Petkēvica).
Partneri diskutēja par projektā veicamajām aktivitātēm un riskiem to īstenošanā. Tā kā Rīvas upe un tajā esošais aizsprosts ir populārs tūrisma galamērķis, Ventspils novada pašvaldības pārstāvji uzsvēra nepieciešamību veicamo darbu ietvaros maksimāli saglabāt esošo infrastruktūru. BIOR pārstāvji atzina, ka Rīvas upe ir piederīga foreļupju saimei un uzskata, ka tā varētu kļūt par izcilu taimiņu, lašu un nēģu nārsta upi. Diemžēl šim mērķim īstenoties traucē bijušās papes fabrikas aizsprosts. Jānis Birzaks uzsver, ka gadījumā, ja izdotos demontēt fabrikas aizsprostu upes lejtecē, Rīva varētu kļūt par otru Salacu. Guntars Reķis apgalvo, ka arī pašlaik aizsprosts nav nepārvarams šķērslis – taimiņiem un lašiem aizsprosts ir pārvarams, turklāt atvere zem aizsprosta nodrošina zivju migrāciju. Lai šajā situācijā rastu kompromisu, nepieciešama pareiza zivju rampas izbūve, kas ir šī projekta Latvijas partneru galvenais uzdevums. Lai to īstenotu, partneri ķersies klāt pie pirmā darba projektā – būvprojekta darba uzdevuma izstrādes.

   Līdzīgus demonstrācijas projektus plānots īstenot arī Lietuvā un Igaunijā. Projekta noslēgumā labās prakses paraugi tiks apkopoti un, sadarbībā ar zinātniskās pētniecības institūcijām un izglītības iestādēm, tiks izdotas rekomendācijas upju restaurācijas darbiem un vides risinājumiem.

Sīkāka informācija par projektu:
Evita Roģe
Skolas iela 4, Ventspils
+371 29295234
+371 63629449
[email protected]