Informācija par LIVE LAKE

Informācija par LIVE LAKE

2021-12-07, 14.10

Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERAF) Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam. Ventspils novadā projekta ietvaros tiks iegādāts niedru pļāvējs ar aprīkojumu un veikta ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Usmas un Puzes ezeram.

Ventspils novada pašvaldības kopējais budžets 56 338,62 eiro.

Projekta nosaukums Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā / LIVE LAKE
Projekta identifikācijas numurs LLI-449
Iesniedzējs Kurzemes plānošanas reģions
Kontaktpersona Ligita Kokaine, +371 26586604,
e-pasts: [email protected]
Kristīne Strika, +371 25633900,
e-pasts: [email protected]
Partneri Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions

Sadarbības partneri Latvijā- Saldus novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Sadarbības partneri Lietuvā – Biržu reģionālā parka direkcija un Žemaitijas nacionālā parka direkcija

Mērķi un uzdevumi Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti
Finansējuma avots Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERAF) Interreg V-A Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam
Finansējums Projekta kopējās izmaksas 981 754,99 EUR, t.sk. ERAF līdzfinansējums 834 491,70 EUR. Ventspils novada pašvaldības kopējais budžets 56 338,62 EUR
Projekta statuss Tiek realizēts
Projekta īstenošanas laiks 2021. gada 1. marts-2023. gada 28. februāris
Joma Dabas resursu apsaimniekošana
Galvenās aktivitātes Ventspils novadā projekta ietvaros tiks iegādāts niedru pļāvējs ar aprīkojumu, veikta Usmas un Puzes ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Publicitāte Saite uz programmas vietni:  www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES vietni: www.europa.eu