Uzsākts projekts jūras piesārņojuma gadījumā

Uzsākts projekts jūras piesārņojuma gadījumā

2017-09-18, 11.25

   Piekrastē uzsākts kopīgs projekts ar Igauniju labākai sadarbībai un reaģēšanai jūras piesārņojuma katastrofu gadījumā. Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Igaunijas glābšanas pārvaldi, Igaunijas mazo jahtu ostu attīstības centru un 4 novadu pašvaldībām – Ventspils, Rojas, Engures un Salacgrīvas uzsācis projektu, kura mērķis ir uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līča un Irbes šauruma teritorijās, stiprinot Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un infrastruktūras pārvaldītāju (mazo ostu, pašvaldību) sadarbību un kapacitāti.

    Projekta rezultātā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopā ar Igaunijas glābšanas pārvaldi izstrādās Darba standartprocedūras rokasgrāmatu Igaunijas un Latvijas glābšanas dienestu kopīgai reaģēšanai ar jūras piesārņojumu saistīto katastrofu gadījumā, kā arī papildinās tehnisko aprīkojumu šādiem darbiem, iegādājoties 6 glābšanas komplektus, kas sastāv no 1 jūras tipa glābšanas laivas ar dzinēju uz piekabes, 1 virves ar spoli, 5 hidrotērpiem, glābšanas riņķa, 10 glābšanas vestēm izvietošanai Salacgrīvas, Saulkrastu, Jaunciema, Slokas, Rojas un Dundagas VUGD daļās un posteņos.
   Arī igauņu kolēģi pilnveidos materiālo bāzi iegādājoties ātrās reaģēšanas naftas noplūdes novēršanas un savākšanas aprīkojumu izvietošanai Kuresārē, Kihelkonnā, Oresārē, Kuivastu un Mõntu ostās.
Savukārt iesaistītās pašvaldības izveidos piebraucamos ceļus 4 vietās līdz jūrai, tādējādi nodrošinot operatīvā transporta piekļuvi ar glābšanas aprīkojumu un savlaicīgu glābšanas darbu uzsākšanu katastrofu gadījumos.
   Projekta noslēguma stadijā tiks organizētas 2 kopīgas mācības, lai stiprinātu Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestu un partnerorganizāciju sadarbību un mācību apstākļos pārbaudītu izstrādātās darba standartprocedūras, tādējādi katastrofas gadījumā  jūrā, piem. naftas produktu noplūde no kuģa, sastrādājoties jau  operatīvi un novēršot savlaicīgi iespējamos vides apdraudējumus.
Projekts ”Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā” (”Droša jūra”) tiek īstenots ar Interreg V Igaunijas – Latvijas programmas atbalstu un tā kopējais finansējums sastāda 547 815, 20 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 465 642,92 EUR.
   Ventspils novada pašvaldības aktivitāte ir autoceļa pārbūve līdz pludmalei Jaunciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā. Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts, kurā projektētais autoceļš ir 3,5 m plats, 107 metru garš ar apgriešanās laukumu piekrastes tuvumā ar nestspēju smagajam autotransportam, kura masa ir 26 tonnas, lai Jaunciema pludmalei varētu piekļūt glābšanas dienesta darbinieki.
   Kopējais finansējums Ventspils novadam ir 30 000,00 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums ir 25 500,00 EUR, Ventspils novada pašvaldības finansējums ir 4 500,00 EUR.

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas Vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.