SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA


TEKSTUĀLĀ INFORMĀCIJA
internets

ĢEOTELPISKĀ INFORMĀCIJA
internets
BŪVNIECĪBAS REĢISTRS (no 01.10.2014 līdz 31.01.2016.) Exel
BŪVNIECĪBAS PIETEIKUMI (līdz01.10.2014.) Exel
BŪVPROJEKTI (līdz 01.10.2014.) Exel
IZSNIEGTĀS BŪVATĻAUJAS (līdz 01.10.2014.) Exel