PASĀKUMU PLĀNS

KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021-2026. GADAM RĪCĪBAS PLĀNS

Ventspils novada kultūras pasākumu plāns 2022. gada maijā.

8. jūnijā plkst. 10 kultūras un tautas namu vadītāju seminārs Piltenē.
21. jūnijā  plkst. 20 Jūrkalnes Ugunspļavā tradicionālie Ventspils novada Saulgriežu svētki. Piedalās Ventspils novada folkloras kopas, ansamblis “Iļģi”, “Rīgas Danču klubs”.

Zlēkas
12. jūnijā plkst. 11
Zlēku muižas parkā novada senioru sporta spēles.
18. jūnijā plkst. 16 Vecās pagastmājas dārzā ielīgošana ar Līgu Reiteri.
23. jūnijā plkst. 21 Zlēku amatierteātris “Margots” izrāda Zanes Pamšes lugu “Sievu meklējot”.
Plkst. 23 Līgo nakts zaļumballe, līdz pirmajiem gaiļiem muzicē Endijs-Krāmer’s.

Puze
20. jūnijā plkst. 20
pie Puzes zīmes ielīgošanas pasākums “Līgo lieli, līgo mazi”.

Ziras
15. jūnijā plkst. 1
2  radošās darbnīcas Ziru muižas alejās.
22. jūnijā plkst. 20 Līgo svētku ielīgošana, koncerts un “Brīvdabas kino” Ziru parka estrādē.

Užava
14. jūnijā plkst. 19
tematisks vakars “Dziesma manā dzīvē”. Pie tējas tases vīsim sarunas par un ap dziesmu, kopā ar Užavas sieviešu vokālo ansambli “Saiva”, jo šajā dienā vārda svētkus svin Saivas. Atnāc, gaidīsim!
23. jūnijā plkst. 22 Užavas estrādē “Līgojam Užavā”. Zaļumballe kopā ar grupu “Atbalss”. Ieeja zaļumballē 2 eiro.
2. jūlijā plkst. 10 tikšanās pie Užavas tautas nama, lai piedalītos velopārgājienā “Sveiks, kaimiņ”. Brauksim uz Zirām, lai iepazītu viņu muzeju un izpētītu muižas parku. Pārgājiena garums 24–34km (skatoties pa kuriem ceļiem brauksim, jo viss atkarīgs no bedrīšu daudzuma). Katrs pasākuma dalībnieks ir atbildīgs par satiksmes drošības noteikumu ievērošanu uz ceļa. pieteikšanās līdz 30. jūnijam pie Gitas (tālr. 28672616). Neatstumsim arī “spontānos” dalībniekus!

Usma
11. jūnijā plkst. 19
Usmas pagasta pludmalē vasaras sezonas atklāšana kopā ar “Windy temper”! Aicinām koncertu baudīt gan no krasta, gan uz ūdens. Organizē tautas nams “Usma”, atbalsta biedrība “Usmas krasts”. Ieeja bez maksas.
22. jūnijā plkst. 19 “Ielīgo Usmā”. Līgo svētku ieskandināšana Usmas pagasta centrālajā laukumā. Pasākums bez maksas.

Tārgale
1. jūnijā
plkst. 11 bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums Tārgales brīvdabas laukumā.
19. jūnijā plkst. 13 ielīgošana Lībiešu sētā.

Pope
1. jūnijā plkst. 11
saulespuķu stādīšana pie Popes kultūras nama Ukrainas atbalstam.
19. jūnijā plkst. 20 vasaras saulgriežu ielīgošana Popes pilskalnā kopā ar folkloras kopām “Pūnika” un “Sītava”.

Ugāle
11. jūnijā plkst. 18
līnijdeju grupas “Margrietiņas ” 20 gadu jubilejas koncerts. Pēc koncerta zaļumballe kopā ar A. Bāni.
2. jūlijā plkst. 15 “Ugāles svētki” un zaļumballe kopā ar brāļiem Rozentāliem.
Vārve
4. jūnijā plkst. 13
Ventas kreisā krasta jaunieši projekta ietvarā “Radi RADĒ” dosies uz Ventspils augsto tehnoloģijas parku. Pēc tam Zūrās diskgolfa spēles sacensības.
11. jūnijā plkst. 17 Zūrās pie muižas dīķa koncerts “Sapnis vasaras naktī”. Tenora Jura Jopes balss savīsies skanējumā ar Anatolija Livča klavieru pavadījumu.
No 6. jūnija līdz 1. augustam Selgas Puriņas makramē tehnikā mezglotie darbi izstādē “Mezgliņu stāsti”.
22. jūnijā no plkst. 19–24 Zūrās pie muižas dīķa “Līgo skan, līgo skan, Jāņu vainags galvā man…”. Kopīgi pīsim vainagus no jāņuzālēm. Puzes amatierteātris “Un tā tāļāk” spēlēs K. Štāles-Dreikas izrādi “Šķīstības solījums”, lustīgi danči kopā ar grupu “Atbalss”. Pasākums bez maksas.
Piltene
11. jūnijā no plkst. 22 līdz 03
zaļumballe “Ieskandinām vasaru” ar grupu “Roja”, ieeja 7 eiro.
18. jūnijā Piltenes pamatskolas 9. klases izlaidums.
19. jūnijā senioru un puķu draugu ekskursija uz Padures peoniju dārzu “Ziedoņi”.
22. jūnijā “Saule nāca rotāties” Ielīgojam kopā ar folkloras kopu “Pilltīn”.
Jūrkalne
13. jūnijā plkst. 12
Ances un Jūrkalnes bērnu un jauniešu amatierteātru sadraudzības pasākums “Teātru jampadracis”.
Ance
4. jūnijā plkst. 14
Ances parkā bērniem un vecākiem jautras izdarības pasākumā “Sveika, vasara!”. Cukurvate, diskotēka!
22. jūnijā plkst. 19 Ances parkā ielīgosim Jāņus. Gardumu izsole, dancošana, Jāņu ticējumu apspēlēšana.

Aktuālā informācija – Notikumu kalendārā