Iepirkumi

Piltene. Lauku un Zemnieku ielas pārbūve

2022-04-22, 15.28
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Piltenes pilsētas Lauku ielas un Zemnieku ielas pārbūve”. Identifikācijas Nr. VND2022/14.  Kontaktpersonas:   Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Piltenes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr. 26820888, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr.  25703900, e-pasts:   [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376   Piedāvājumus iesniegt …  Lasīt vairāk >

Novads. Pārtikas produktu piegāde

2022-04-22, 15.26
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Pārtikas produktu piegāde Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēm”. Identifikācijas Nr. VND2022/13.  Kontaktpersonas:   Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča, tālr. 29167302, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr.  25703900, e-pasts:   [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376   Piedāvājumus iesniegt līdz …  Lasīt vairāk >

Novads. Riteņtraktora iegāde

2022-04-19, 14.16
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Riteņtraktora ar papildaprīkojumu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”.  Identifikācijas Nr. VND2022/12. Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts:   [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376   Piedāvājumus iesniegt līdz 2022. …  Lasīt vairāk >

Novads. Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

2022-04-13, 15.07
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana”.Identifikācijas Nr. VND2022/11.  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas zemes lietu un nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Irita Āpse, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. …  Lasīt vairāk >

Piltene. Peldu ielas posma pārbūve

2022-04-06, 15.57
Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Piltenes pilsētas Peldu ielas posma pārbūve Ventspils novadā”. Identifikācijas Nr. VND2022/10.  Kontaktpersonas:   Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Piltenes pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr. 26820888, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts:  [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376   Piedāvājumus iesniegt …  Lasīt vairāk >

Piltene. Autobusa stāvlaukuma atjaunošana

2022-03-28, 08.25
Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Maršruta autobusa stāvlaukuma brauktuves un gājēju ietves atjaunošana Maija ielā 1 Piltenē, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2022/9. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Ventspils novada pašvaldības Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr. 26820888, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru – Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Novads. Jaunu automašīnu noma

2022-03-22, 15.49
Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Jaunu automašīnu noma (operatīvais līzings) Ventspils novada pašvaldībai”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2022/8. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Zvingulis,  e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, e-pasts: [email protected] Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1376 Piedāvājumus iesniegt līdz 2022. gada 12. aprīļa plkst. 10:00 (elektroniski). Nolikumu skatīt –  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/77057  Lasīt vairāk >

Novads. Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

2022-03-16, 15.07
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Ventspils novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana”. Identifikācijas Nr.VND2022/7. Kontaktpersonas:   Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas zemes lietu un nekustamā īpašuma vecākā speciāliste Irita Āpse, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists …  Lasīt vairāk >

Blāzma. Lietus ūdens tīklu izbūve

2022-03-15, 18.44
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve “Valde”, Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”. Identifikācijas Nr. VND 2022/6. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Uldis Pauzers, tālr. 29803196, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru:  Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne. Būvprojekts ēkas “Krasti” atjaunošanai

2022-03-14, 15.25
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas “Krasti” atjaunošanai, Jūrkalnes pagastā”. Identifikācijas Nr. VND 2022/5. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vecākais speciālists Uldis Pauzers, tālr. 29803196, e-pasts: [email protected] Jautājumos par iepirkuma procedūru:  Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] …  Lasīt vairāk >