Iepirkumi

Zlēkas. Skatuves ietērps

2014-10-01, 11.04
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Skatuves ietērpa izgatavošana un piegāde Zlēku kultūras namam, Zlēku pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/56

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 27.10.2014.     SIA “SND”  4660,01 EUR   adobe_pdf_logo[1]  
 adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 13.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS