Iepirkumi

Vārve. Tirdzniecības vietu iekārtošana

2014-03-10, 14.37
ES+EZF LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

„Vides labiekārtošana, atpūtas un tirdzniecības vietu iekārtošana Vārves pagastā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/14 EZF

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     10.05.2014.                I/K “MK GRUPA” (2.iep.daļa)          3456.00 EUR   adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
     10.05.2014.           SIA “LIVLAND BŪVE” (1.iep. daļa)          6700.64 EUR    adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Ventspils novada pašvaldības Vārves pagasta pārvaldes vadītāja – Gunita Ansone, tālr. 29394653.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 21.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS