Iepirkumi

Vārve. Telpu remonts JCI “Ligzda”

2014-02-19, 15.01

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Telpu kosmētiskais remonts JIC „Ligzda” telpās, „Rozītēs”, Vārves pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/5 

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
        28.03.2014.                      I/K “Vertikāle”           9518.15 EUR    adobe_pdf_logo[1]   adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers  – Tālr. 26632883.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 4.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
DARBU APJOMI/TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA