Iepirkumi

Vārve. Būvuzraudzība Zūru stadionam

2017-01-04, 08.33
VND Ziemelkurz biznes asociacija NAP ES Leader3

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Būvuzraudzība Zūru pamatskolas stadiona jaunbūvei”.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/87.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 22.03.2017. PA “Lakalme&Akorda”   EUR4172.04    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492, fakss 63622231, e-pasts: [email protected], jautājumi par iepirkuma nolikumu.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 29. decembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domes telpās Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.