Iepirkumi

Vārve. Atpūtas un tirdzniecības vietu iekārtošana

2014-01-30, 06.51

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

„Vides labiekārtošana, atpūtas un tirdzniecības vietu iekārtošana Vārves pagastā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/3 EZF

 
 
 
Lēmums 
           IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS               Pārsniedz budžeta līdzekļus      
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Vārves pagasta pārvaldes vadītāja – Gunita Ansone, tālr. 29394653.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 11.februārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS