Iepirkumi

Užava. Gājēju celiņa rekonstrukcija

2014-03-14, 11.12

ES+EZF LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

„Gājēju celiņa „Bangas – Buras” rekonstrukcija  Užavas pagastā Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/17 EZF

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     10.05.2014.                  SIA “GARANTS-LZ”            5663.28 EUR   adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
   Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
  Ventspils novada pašvaldības Užavas pagasta pārvaldes vadītāja Laima Erliha-Štranka, tālrunis: 28371752.
  Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 25.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
DARBU APJOMI