Iepirkumi

Ugāle. Siltumapgādes sistēma

2014-03-21, 09.58
kohezijasfonds Ventspils gerb image004

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ !

PSIA „Ugāles nami” (reģ.Nr. 41203017566), Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna siltumavota būvniecība”  (Nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/040) ietvaros izsludina iepirkuma procedūru-

„Apvienotā projektēšana un būvdarbi projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība- jauna siltumavota būvniecība” ietvaros” (Nr.UN/2014/01/KF)

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
                                           adobe_pdf_logo[1]  

  Līguma priekšmets: apvienotā projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi projekta „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība- jauna siltumavota būvniecība” ietvaros.
  Ar Nolikumu papīra formātā iespējams iepazīties bez maksas PSIA „Ugāles nami” telpās, Rūpnīcas ielā 2-31, Ugālē, Ventspils novadā, darba dienās no 9.00-12.00 un no 13.00-16.00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 24.aprīļa plkst.13.00 , 06. maijam plkst.13.00,               
12. maijam plkst.13.00.
 
 Tuvāka informācija: PSIA „Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs Vilnis Krauze, T.: 28614676, F.: 63662247.
    Projektu „Ugāles centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība – jauna siltumavota būvniecība” līdzfinansē EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PSIA „UGĀLES NAMI”.
   Projekts tiek īstenots sadarbībā ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru”.
NOLIKUMS (ar grozījumiem)
NOLIKUMS (ar grozījumiem Nr.2)