Iepirkumi

Ugāle.Remontdarbi vidusskolā

2014-06-30, 14.42
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
„Remontdarbi Ugāles vidusskolā, Ugāles ciemā, Ventspils novadā”
iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/43

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     21.07.2014.  1. iepirkuma daļa SIA “Pretpils”       3 578,34 EUR   adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1] 
     21.07.2014.     2. iepirkuma daļa SIA “Pretpils”      11 279,18 EUR
 adobe_pdf_logo[1]
 adobe_pdf_logo[1]
  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers  – Tālr. 26632883
Ugāles vidusskolas direktore – Lāsma Millere, tālr. 22074975.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 15.jūlijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
DARBU APJOMI