Iepirkumi

Ugāle. PII Lācītis ventilācijas izbūve

2014-07-15, 06.51
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Ventilācijas izbūve Ventspils novada Ugāles pagasta bērnudārza „Lācītis” 2.korpusam
iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/47

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     11.09.2014. SIA “VENTTERMO”             87 903,32 EUR          adobe_pdf_logo[1]    adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers  – Tālr. 26632883.
Ugāles bērnudārza „Lācītis” vadītāja Regīna Artmane-Hartmane, tālrunis: 20381880.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 29.jūlijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS