Iepirkumi

Ugāle. PII Lācītis telpu kosmētiskais remonts

2014-07-17, 07.30
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Telpu kosmētiskais remonts PII „Lācītis” telpās, Ugāles pagastā, Ventspils novadā
iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/48

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     12.09.2014.  SIA “AB Būvniecība”             11 833,90 EUR            adobe_pdf_logo[1]    adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers  – Tālr. 26632883
Ugāles bērnudārza „Lācītis” vadītāja: Regīna Artmane-Hartmane, tālrunis: 20381880.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 29. jūlijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS
DARBU APJOMI