Iepirkumi

Ugāle. Ēkas demontāža (atkārtots)

2018-10-22, 12.35
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nojaukšana Rūpnīcas ielā 7, Ugālē, Ugāles pagastā, Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2018/56.

Līgums noslēgts 2019. gada 28. janvārī ar SIA “SANTA ALIANSE” par piedāvāto līgumcenu 115 705,88 eiro (bez PVN).
Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  13. novembrim  plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 13. novembrī plkst. 10:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā.

NOLIKUMS

BŪVPROJEKTS