Iepirkumi

Tārgale. Paaudžu tiksanās vietas labiekārtojuma būvpr.

2016-11-29, 09.18
VND NAP ES Leader3
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
“Labiekārtojuma būvprojekta izstrāde Tārgales pagastā projekta “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” ietvaros“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2016/82.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 15.12.2016. SIA “Inženiertehniskie projekti”   5590.00 EUR    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492, fakss: 63622231, e-pasts: [email protected]. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Ventspils novada Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr. 26491057, 63620509, e-pasts: [email protected] .       
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 29. novembrim plkst. 10.00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāvā 10. kab.