Iepirkumi

Tārgale.Dokupes ciema apgaismojuma rekonstrukcija

2014-10-13, 10.50
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Elektroapgaismojuma rekonstrukcija Dokupes ciemā,Tārgales pagastā, Ventspils novadā
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/58

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
   03.11.2014.        SIA “Vektors 2”                                    33 214,70 EUR            adobe_pdf_logo[1]   adobe_pdf_logo[1] 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (tehnisko projeku): Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs, tālr.26491057.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 24.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
SKAIDROJUMI