Iepirkumi

Puze. Sporta laukuma rekonstrukcija

2014-02-28, 14.03

ES_logo[1] ELFLA_logo[1] LEADER

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Puzes pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/11

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
      07.04.2014.                SIA “Ostas celtnieks”       79 191.04 EUR    adobe_pdf_logo[1]   adobe_pdf_logo[1]

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 11.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS