Iepirkumi

Puze. Ēdināšanas bloka atjaunošana pamatskolā

2017-01-04, 14.10
VND

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „Puzes pamatskolas ēdināšanas bloka un ar to saistīto inženierkomunikāciju atjaunošana n/ī “Puzes pamatskola”, Puzes pagastā, Ventspils novadā”.
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/90.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums
 04.04.2017. SIA “Samrode”     EUR 147 520,67    adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212 ,63629492; faksa 63622231, e-pasts [email protected]
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs, tālr.29458013, 63629457, e-pasts [email protected]
Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. gada 7. februārim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 10. kab.
Piedāvājuma atvēršana 2017. gada 7.februārī plkst. 10:00, Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva sēžu zālē.