Iepirkumi

Piltene. Vidusskolas laukuma seguma remonts

2014-08-08, 10.20
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu
Piltenes vidusskolas piebraucamā laukuma seguma remonts Lielā ielā 13, Piltenē, Ventspils novadā”  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/50

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
    03.09.2014.            SIA “VARIANTS”           11 505,25 EUR            adobe_pdf_logo[1]   adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītājs Aigars Kress, tālrunis 26820888 (par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada 19.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.

NOLIKUMS