Iepirkumi

Piltene. Grants ceļi būvuzraudzība

2016-11-29, 09.19
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Būvuzraudzība pašvaldības autoceļu P-01 “Lodes-Gaiļkalna kapi, P-10 “Zūru pagrieziens-Ūdrandes darbnīcas-Baloži, P-04 “Gaiļkalnu kapi-Vecmuižciems, un P-03 “Gārzde-Ūdrandes darbnīcas” posmu pārbūvei Piltenes pagastā, Ventspils novadā”. 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/81.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 01.02.2017. SIA “BaltLine Globe”   EUR 4650.00(1.iepirkuma daļa)    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
01.02.2017. SIA “BaltLine Globe” EUR 4650.00 (2.iepirkuma daļa)   adobe_pdf_logo[1]
01.02.2017. SIA “BaltLine Globe” EUR 4650.00 (3.iepirkuma daļa)   adobe_pdf_logo[1]
01.02.2017. SIA “BaltLine Globe” EUR 4650.00 (4.iepirkuma daļa)   adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju, iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju- Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. 63629492, 29145212 j[email protected].
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 29.novembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domes telpās Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.